אביזרים לבובות אימונים

RUTH LEE
  • Training manikin carrying case
  • Realistic Facial Mask
  • Manikin leg protectors for drag tests
  • FIREWARE SHOUTBOX voice recorder