חותך הידראולי G6a

נשלח ב

חותך הידראולי G6c

נשלח ב

חותך הידראולי G4a

נשלח ב

קומבי G4wx

נשלח ב

קומבי FX6 EDD

נשלח ב

חותך G6w EDD

נשלח ב

FIRE STOP 200/30 – יח’ כיבוי בטכנולוגיית ערפל מים

נשלח ב

WJFE 300 WATER MODULAR – יח’ כיבוי ניידת בלחץ גבוה

נשלח ב

נשלח ב

משאבה חשמלית להידרנטים בתקן EN 12845

נשלח ב

משאבת דיזל להידרנטים בתקן EN 12845

נשלח ב

ערכות הרכבה מושלמות לאחסון כלים באיכות גבוהה

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – Enviro Class A

נשלח ב

קומבי FX4 EDD

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×6 Ultra

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×6

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×3 Ultra

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×3 S

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×3 NV

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×3 F

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 3×3

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 1×3 Ultra

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 1×3

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – ARC 1×1 NV

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6% Ultra LT

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6% Ultra

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6% Plus

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6% ICAO

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6% F

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6% A

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 6%

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% Ultra LT

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% Ultra

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% S

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% Plus

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% M

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% ICAO

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% F

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3% A

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 3%

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 1% Ultra LT

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 1% Plus

נשלח ב

אביזרי קצה

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 1% F

נשלח ב

תרכיז קצף לכיבוי אש – AFFF 1% A

נשלח ב

תותחי מים וקצף

נשלח ב

מערכת קצף רב נפחית

נשלח ב

ממננים

נשלח ב

מחוללי קצף רב נפחי

נשלח ב

בלדר טנק

נשלח ב

תומכה פנאומטית PXM-2300

נשלח ב

תומכה פנאומטית PXM-1400

נשלח ב

תומכה פנאומטית PXM-880

נשלח ב

תומכה פנאומטית PXM-600

נשלח ב

תומכה פנאומטית PXM-470

נשלח ב

קומבי הידראולי Q1

נשלח ב

קומבי הידראולי FX6

נשלח ב

קומבי הידראולי FX4

נשלח ב

קומבי הידראולי FX2

נשלח ב

מרסק בטון הידראולי C6

נשלח ב

מרסק בטון הידראולי C4

נשלח ב

מפסק/מוחץ/מושך הידראולי X6

נשלח ב

מפסק/מוחץ/מושך הידראולי X4

נשלח ב

מפסק/מוחץ/מושך הידראולי X2

נשלח ב

יחידת כוח הידראולית GXH50 STO MINI

נשלח ב

יחידת כוח הידראולית GX100 STO MIDI

נשלח ב

יחידת כוח הידראולית GX100 MTO MIDI

נשלח ב

חילוץ מהיר PP40

נשלח ב

חילוץ מהיר PP25

נשלח ב

חותך הידראולי G8c

נשלח ב

חותך הידראולי G6w

נשלח ב

חותך הידראולי G4w

נשלח ב

חותך הידראולי G2

נשלח ב

חותך הידראולי G8w

נשלח ב

דוחף הידראולי (רם) V6

נשלח ב

דוחף הידראולי (רם) V5T

נשלח ב

דוחף הידראולי (רם) V4

נשלח ב

דוחף הידראולי (רם) V3T

נשלח ב

דוחף הידראולי (רם) V2

נשלח ב

מזנק – Viper Select

נשלח ב

מזנק – Blue Devil Rylstatic

נשלח ב

גמישים מיוחדים למתיזים

נשלח ב

גלגלונים מיוחדים לכיבוי אש

נשלח ב

750 HDi EU

נשלח ב

Avenger 8×8 Responder X

נשלח ב

Avenger 8×8 Responder

נשלח ב

Avenger 8×8 Hunt Master ZX

נשלח ב

Avenger 8×8 Hunt Master X

נשלח ב

Avenger 8×8 Hunt Master Z

נשלח ב

Avenger 8×8 Hunt Master R

נשלח ב

Avenger 8×8 Hunt Master

נשלח ב

Avenger 8×8 LX

נשלח ב

Avenger 8×8 STX

נשלח ב

Avenger 8×8 STR

נשלח ב

Avenger 8×8 ST

נשלח ב

Avenger 8×8 S

נשלח ב

רכב 8X8 אוטונומי ואמפיבי J8

נשלח ב

רכב 6X6 אוטונומי ואמפיבי J6

נשלח ב

רכב אוטונומי עם זחל J5-T

נשלח ב

רכב אוטונומי אמפיבי J5

נשלח ב