תרכיז קצף לכיבוי אש - ARC 3x3 Ultra

Fomtec
  • תרכיז קצף סינטטי המיועד לכיבוי שריפות אלכוהוליים, סולבנטיים, וחומ”ס
  • יוצר שכבת אטימה דקה על הנוזל (forming)
  • תרכיז זה עומד בכל התקנים המחמירים של איכות סביבה כדוגמה C6 וכל התקנים המחמירים הבינלאומיים לכיבוי אש
  • תקנים: Underwriters Laboratories, UL 162, 7th Edition, ULC listed Tested to Lastfire Protocol, GOOD/GOOD/GOOD
  • תרכיז זה מגיע בריכוזים 1X1 ,1X3 ,3X3 ,3X6
  • הספרה הראשונה מייצגת פחמימנים
  • הספרה שניה מייצגת אלכוהוליים
  • מגיע במכלים של 25, 200, 1000 ליטר

ל-MSDS של המוצר – לחצו כאן